(61) 851-74-18 biuro@zgwrp.pl
Odbyło się: 24 czerwca 2024

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) oraz Uchwały Zarządu nr II/02/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego ZGWRP Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w XXXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2024 r. (poniedziałek – wtorek) w Warszawie. Miejscem obrad będzie Arche Hotel Krakowska. Początek Zgromadzenia wyznaczono na godz. 10:30. Zgodnie z § 18 ust. 7 Statutu Związku, w przypadku braku quorum, drugi termin rozpoczęcia Zgromadzenia wyznaczony został na godz. 11:00.

XXXVIII Zgromadzenie Ogólne

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W jego trakcie zostaną dokonane wybory Przewodniczącego, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zarządu ZGWRP zaznaczył, że Związek finansuje – z zasobów własnych – wszelkie wydatki techniczno-organizacyjne związane z częścią statutową Zgromadzenia (wyżywienie uczestników w tej części, wynajem sal, obsługę techniczną, wystrój, przygotowanie materiałów, udział zaproszonych gości). Natomiast delegaci i ich pełnomocnicy partycypują w ogólnych kosztach organizacji Zgromadzenia nie związanych z częścią statutową. Ta partycypacja wynosi 550 zł. Pozostałe wydatki (przejazd, noclegi, itp.) pokrywane są w całości przez uczestników we własnym zakresie.

XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich

Materiały takie jak: sprawozdanie Zarządu ZGWRP z działalności Związku i Zarządu w 2023 roku, sprawozdanie finansowe Związku za 2023 rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 rok, będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej Związku (www.zgwrp.pl), po przyjęciu ich przez Zarząd. Natomiast pozostałe materiały, takie jak: ostateczny porządek obrad, projekty uchwał, projekty stanowisk, oraz projekt budżetu Związku na 2024 rok oprócz formy elektronicznej zostaną udostępnione uczestnikom w formie papierowej w dniu Zgromadzenia.

W zaproszeniu skierowanym do Wójtów i Burmistrzów Gmin Członkowskich, Przewodniczący Zarządu ZGWRP zaznaczył, iż zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Związku, Delegat, który nie może przybyć na obrady w ustalonym terminie, może wystawić jednorazowe pełnomocnictwo innej osobie, która uczestniczy w obradach w pełnym zakresie, lecz bez biernego prawa wyborczego. Pełnomocnikiem może być wyłącznie pracownik urzędu danej gminy lub radny tej gminy.

Kartę Zgłoszenia uczestnictwa Delegata należy przekazać na adres: k.terek@ekorum.pl.


Dokumenty związane ze zgłoszeniem udziału w XXXVIII Zgromadzeniu Ogólnym:

  1. Zaproszenie;
  2. Pełnomocnictwo;
  3. Karty zgłoszenia uczestnictwa wraz z informacjami organizacyjnymi;
  4. Informacje organizacyjne;

Materiały na XXXVIII Zgromadzenie Ogólne (do pobrania):

UWAGA! Zgodnie z przyjętymi zasadami oraz statutem informujemy, że materiały Zgromadzenia podane są do wiadomości ogólnej w formie elektronicznej, a na Zgromadzeniu Uczestnicy otrzymają w formie pisemnej wyłącznie:  aktualny porządek obrad, projekty wszystkich uchwał oraz program działań Związku na lata 2024-2029 i ewentualne stanowiska.

  1. Program XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego ZGWRP;
  2. Regulamin obrad;
  3. Ordynacja wyborcza;
  4. Projekty uchwał:

5. Formularz wniosku na XXXVIII Zgromadzenie Ogólne ZGWRP;

6. Program działań Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji 2024-2029;

7. Wykaz gmin zgłoszonych na XXXVIII Zgromadzenie Ogólne ZGWRP.


Uwaga organizacyjna!

Partnerem ZGWRP w zakresie organizacji technicznej i obsługi finansowej Zgromadzenia jest firma Ekorum z siedzibą w Poznaniu (60-681), ul. Kazimierza Tymienieckiego 26, na konto bankowe której należy dokonać płatności za uczestnictwo. Związek nie przyjmuje żadnych płatności za udział w Zgromadzeniu. Rezerwacji hotelu i płatności z tego tytułu każdy uczestnik dokonuje samodzielnie wg podanych wskazówek.


Partner Strategiczny

AESCO Partner Strategiczny

Aesco Group Sp. z o.o.


Partner OZE Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

SEVIVON Sp. z o.o.


Partner Serwisu Kawowego

eSesja

MWC Sp. z o.o.


Partner merytoryczny

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k.

 


Partner Technologiczny

Arcus


Wystawcy

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska

Asekol

C.H.BECKLegalis

Wielkopolska Agencja Nauki i Rozwoju


Patronaty medialne

Gazeta Sołecka  SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy

Serwis Samorządowy PAPPismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA


Partner Wykonawczy

fot. P. Bielecki

Wyświetlono 2 437 , dzisiaj 1
Skip to content