(61) 851-74-18 biuro@zgwrp.pl
Odbyło się: 27 listopada 2023

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w Jubileuszowym XX Kongresie Gmin Wiejskich.


Wydarzenie odbędzie się w dniach

27-28 listopada br. (poniedziałek-wtorek),

w Centrum Kongresowym w Jachrance k. Warszawy.

Kongres będzie poświęcony najważniejszym problemom samorządu, a w sposób szczególny dotykać będzie wyzwań stojących przed gminami z obszarami wiejskimi. W trakcie wydarzenia odbędą się również obchody jubileuszu 30-lecia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, po jego reaktywacji w 1993 r.

Kongres będzie prestiżowym wydarzeniem o wysokiej randze, nie tylko przez wzgląd na obchody wspomnianych jubileuszy. Decydować o tym będzie również podejmowana tematyka oraz grono nietuzinkowych prelegentów zaproszonych do przygotowania wystąpień. W trakcie XX Kongresu Gmin Wiejskich zaplanowano bloki tematyczne, poświęcone ustrojowi samorządu, finansom jednostek samorządu terytorialnego, ocenie stanu polskiej wsi oraz gospodarce komunalnej (w rozbiciu na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz na gospodarkę odpadami komunalnymi).

Integralnymi częściami Kongresu będą:

Forum Przewodniczących Rad i Radnych,

VI Forum Skarbników Gmin Wiejskich.

Wśród prelegentów znajdą się tacy znakomici eksperci, jak: prof. UW dr hab. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich; prof. UWr dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Wrocławski, Kancelaria Prawna dr Krystian Ziemski & Partners; prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów Publicznych; prof. IRWiR dr hab. Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; dr Julita Łukomska, Uniwersytet Warszawski, Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej; Tomasz Uciński, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami; Paweł Sikorski, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie; Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; Lucyna Hanus, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu; Mariusz Gołaszewski, Prezes firmy Aesco Group; prof. UEP dr hab. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Edwin Bendyk, Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego; dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; Maciej Kiełbus, Partner, Kancelaria Prawna dr Krystian Ziemski & Partners; dr Paweł Grzybowski, Konsultant, Kancelaria Prawna dr Krystian Ziemski & Partners; Michał Kostrzewa, Partner, Kancelaria Prawna dr Krystian Ziemski & Partners.

Obrady pierwszego dnia zamknie głosowanie nad przyjęciem Stanowiska XX Kongresu Gmin Wiejskich wobec nowego parlamentu, rządu oraz w przededniu wyborów samorządowych. Zwieńczeniem tego dnia będzie natomiast uroczysta Gala 30-lecia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Program drugiego dnia Kongresu zdominowany został przez udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kongres będzie doskonałą okazją do podsumowania 30 lat działalności Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a spodziewana liczba uczestników to ok. 600 osób. Zachęcamy do udziału w tym arcyciekawym i prestiżowym Wydarzeniu!

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu, w tym zaproszenie, program oraz informacje organizacyjne i karta zgłoszenia dostępne są w załączonych plikach, a podmioty zainteresowane współpracą podczas Wydarzenia zachęcamy do kontaktu z Biurem Związku: tel. 61 851 74 18, e-mail: biuro@zgwrp.pl.

Program XX Kongresu Gmin Wiejskich

XX_Kongres_Gmin_Wiejskich_karta_zgloszenia_dla_JST
XX_Kongres_Gmin_Wiejskich_informacje_organizacyjne
XX_Kongres_Gmin_Wiejskich_zaproszenie


Partner Strategiczny XX Kongresu Gmin Wiejskich

Asekol

Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.


Partner Strategiczny – Jubileuszu 30-lecia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego


Partner OZE Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

SEVIVON Sp. z o.o.


Partner XX Kongresu Gmin Wiejskich z wystąpieniem podczas Forum Skarbników


Partnerzy XX Kongresu Gmin Wiejskich
 
internet.gov.pl
 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

 

                        C.H.Beck Legalis           

wpd Polska Sp. z o.o.                 Wydawnictwo C.H.Beck – Legalis Administracja           Biuro „Niepodległa”

 

MWC Sp. z o.o.

 


Patronaty honorowe:

MRiRW

NFOŚiGW

 


Patroni Medialni:

Serwis Samorządowy PAP     Przegląd Komunalny   portalkomunalny.pl      Gazeta Sołecka    Wodociągi-Kanalizacja

 

 


Partner Wykonawczy:

Wyświetlono 1 681 , dzisiaj 1
Skip to content