(61) 851-74-18 biuro@zgwrp.pl

Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenie KWRiST

Ważne tematy omówione podczas posiedzenia KWRiST

17 lipca 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Chociaż program posiedzenia przewidywał mniejszą liczbę punktów niż zwykle, to jednak – ze względu na wagę omawianych problemów oraz pilność wdrożenia...
będzie zasilenie budżetów gmin

Dobra wiadomość dla samorządów! Przygotowywane jest zasilenie ich budżetów

17 lipca 2024 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie z Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz oraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Tomaszem Siemioniakiem. Wśród omawianych...
Badanie dotyczące digitalizacji usług wspólnych

Badanie dotyczące stopnia wdrożenia digitalizacji świadczonych usług wspólnych

Wydział Zarządzania Politechniki Bydgoskiej wspólnie z Wydawnictwem Wolters Kluwer prowadzi badania naukowe dotyczące stopnia wdrożenia digitalizacji świadczonych usług wspólnych przez samorządowe Centra Usług Wspólnych (CUW) w Polsce. Wspomniane badania dotyczą także...
projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Projekt ustawy o dochodach JST – apel do Wójtów i Burmistrzów Gmin Członkowskich!

15 lipca 2024 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), który radykalnie zmienia system finansowania samorządów. W związku z przyjęciem w projektowanej ustawie całkowicie nowego podejścia do ustalania...
konferencja na temat planowania i zagospodarowania przestrzennego

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – materiały z konferencji do pobrania

4 lipca 2024 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) odbyła się konferencja poświęcona reformie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jak wskazuje MRiT, w trakcie konferencji można było usłyszeć o praktycznych aspektach reformy planowania i...
"NIC O NAS BEZ NAS"

Aktualności

Ważne tematy omówione podczas posiedzenia KWRiST

Ważne tematy omówione podczas posiedzenia KWRiST

17 lipca 2024 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Chociaż program posiedzenia przewidywał mniejszą liczbę punktów niż zwykle, to jednak – ze względu na wagę omawianych problemów oraz pilność wdrożenia proponowanych rozwiązań – było to...

Dobra wiadomość dla samorządów! Przygotowywane jest zasilenie ich budżetów

Dobra wiadomość dla samorządów! Przygotowywane jest zasilenie ich budżetów

17 lipca 2024 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie z Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz oraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Tomaszem Siemioniakiem. Wśród omawianych tematów była współpraca między...

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze poinformował, że prowadzi „Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)”. Urząd zwrócił się m.in. do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o rozpropagowanie informacji o tej inicjatywie. Jak wskazano na stronie internetowej poświęconej...

Kopalnia wiedzy o dostępie do Internetu

Kopalnia wiedzy o dostępie do Internetu

W dziale „Aktualności” na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (MC) opublikowany został pierwszy raport pt. „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu". Jak wskazuje resort, „To dla samorządów kopalnia wiedzy nie tylko o skali białych plam w ich jednostkach, ale również o planowanych...

Współpraca

https://portalkomunalny.pl/wyszukiwarka/?szukaj=wybieramsrodowisko
https://poleco.pl/pl
https://www.facebook.com/zgwrp/
https://niepodlegla.gov.pl/
/liga-e-szkola/
http://www.ladder-project.eu/
https://www.dobrepraktyki.pl/projekt/smup
https://wiecejnizenergia.pl/

Stali partnerzy

Partner OZE Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Local Trends
Skip to content