(61) 851-74-18 biuro@zgwrp.pl
Odbyło się: 20 maja 2024

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) zaprasza do udziału w webinarium pt. „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT w perspektywie finansowej 2021-2027”. Wydarzenie jest organizowane w ramach VII Forum Skarbników Gmin Wiejskich i w formule online, odbędzie się 20 maja br. (poniedziałek). Webinarium rozpocznie się o godzinie 13:00, a planowany czas jego trwania to ok. 2 godzin.

Jednym z najistotniejszych elementów w procesie ubiegania się o środki unijne jest ocena możliwości odliczenia podatku VAT. Jest to zagadnienie kluczowe dla prawidłowego sporządzenia przez beneficjenta oświadczenia o kwalifikowalności VAT. Perspektywa finansowa 2021-2027 przewiduje nowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym podatku od towarów i usług). Te zasady należy zestawić z aktualną – często rozbieżną – praktyką dotyczącą posiadania przez samorządy prawa do odliczenia VAT.

Celem webinarium jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze aspekty związane z realizacją projektów w kontekście kwalifikowalności VAT. Podczas spotkania omówione zostaną zasady kwalifikowalności VAT w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Prelegent udzieli praktycznych wskazówek na temat sporządzania oświadczenia o kwalifikowalności VAT. Omówi także kwestię podatku VAT w sytuacji niskich dochodów i marginalnego związku z działalnością gospodarczą a prawem do jego odliczenia. Na tę okoliczność przywołane będą stanowiska organów podatkowych. W trakcie webinarium zostaną wskazane liczne, praktyczne przykłady kwalifikowalności VAT, co ułatwi uczestnikom przygotowanie oświadczenia.

ZGWRP zaprasza na webinarium: „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT w perspektywie finansowej 2021-2027’’

Webinarium poprowadzi mecenas Michał Kostrzewa, radca prawny. Parter kierujący działem prawa podatkowego w kancelarii Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. Uznany ekspert z zakresu prawa podatkowego, w szczególności zagadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi jednostek samorządu terytorialnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozliczeń VAT w projektach inwestycyjnych realizowanych przez samorządy. Reprezentuje samorządy w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Cenny prelegent ogólnopolskich konferencji o tematyce podatkowej. Autor publikacji dotyczących rozliczeń podatkowych jednostek samorządu.

Spotkanie jest bezpłatne dla przedstawicieli Gmin Członkowskich, lecz wymaga uprzedniego zgłoszenia na adres mailowy Związku: biuro@zgwrp.pl. Wydarzenie odbędzie się na platformie VMS (wygenerowany link umożliwiający dołączenie do spotkania zostanie przesłany na adres mailowy wskazany przez Państwa w zgłoszeniu). Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 maja 2024 roku.

Przy okazji przypominamy, że już niebawem, bo w dniach 24-25 czerwca 2024 r. w Warszawie odbędzie się Zgromadzenie Ogólne ZGWRP. Partnerem merytorycznym Zgromadzenia jest ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. Natomiast Partnerem OZE Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej jest SEVIVON sp. o.o.


Wymagania techniczne związane z udziałem w webinarium

Wymagania techniczne, które należy spełnić, by móc uczestniczyć w spotkaniu na platformie VMS:

  1. Urządzenie z systemem operacyjnym co najmniej MS Windows 8, Android 7, iOS 10;
  2. Łącze internetowe o przepustowości najwolniejszego strumienia co najmniej 2 Mbps;
  3. Przeglądarka WEB Mozilla Firefox lub Google Chrome, w wersji aktualnej lub dwóch poprzednich bądź innej w pełni wspierającej WebRTC.

Zalecamy wyłączenie mikrofonów i kamer w Państwa urządzeniach podczas spotkania i zachęcamy do korzystania z dobrej jakości połączenia internetowego!

Wyświetlono 112 , dzisiaj 1
Skip to content